กำลังปรับปรุง

เว็บไซต์ของ Sushi Masa is powered by Openrice.com เริ่มดำเนินกิจการในฮ่องกงเมื่อปีพ.ศ. 2542 Openrice โดยฮ่องกงนั้นเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในการสรรหาแหล่งอาหารรสเลิศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์รับประทานอาหาร ตั้งแต่บัดนั้น Openrice ได้ขยายกิจการไปในเมืองสำคัญของประเทศจีน ฟิลลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย